Видео - 7 декември - Иван Жеков

Видео към лекцията "Селектори " от курса Рязане на сайтове 2015 .
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T7qju3KOhJU