Видео - 3 декември -Дончо Минков

Видео към лекцията "Task runners" от курса Рязане на сайтове 2015 .
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Z0lxOW2okJg