Видео от лекцията (група от 16:00 часа)

Видео към лекцията "Лекция 5 (8 ное 2015): Отделяне на цифри от записа на число" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/sC7kP51PGtM