Видео от лекцията (група от 16:00 часа)

Видео към лекцията "Лекция 9 (6 дек 2015): Масиви" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/EChKrigVDlE