Видео от лекцията (група от 12:30 часа)

Видео към лекцията "Лекция 10 (2015 дек 13): Задачи върху масиви" от курса Алгоритмично Програмиране първо ниво - Евгений Василев.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/5nJfzVL1XZ4