Видео - 13 декември 2015 - 9:00 часа

Видео към лекцията "Работа с клавиатурата. Подскачащ кон. Въвеждане на английската азбука. (12/13.12.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/JPiXWiK0iuc