Видео - 19 декември 2015 - 12:30 часа

Видео към лекцията "Танкчета. Плавно движение. isKeyPressed (19/20.12.2015г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FO1UFD6yLvE