Видео - 16 април 2014 - Ники (Express.js 3.0)

Видео към лекцията "ExpressJS" от курса End-to-end JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tv3DsYIxU8c