Видео - 4 януари 2016 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса End-to-end JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=s69BQVI5em0