Видео - 5 януари 2016 - Васил Динински

Видео към лекцията "Уеб сървър с Node.js" от курса End-to-end JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=n9osNtZ24DY