Видео - Const and constant expressions - Кристиян

Видео към лекцията "Основи на C++ (18.12.15)" от курса Дървета и дървовидни структури.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/pVDrfcZy6kY