Видео - Дървовидни структури - Кристиян

Видео към лекцията "Дървета и дървовидни структури (19.12.15)" от курса Дървета и дървовидни структури.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/6enTRfudx8Y