Видео - 20.12.15 - Кристиян

Видео към лекцията "Задача - Elevators" от курса Дървета и дървовидни структури.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ut7Ar8dPWFw