Видео - 7 март 2013 - Хинка Станимирова

Видео към лекцията "Емоционална интелигентност" от курса Умения за работа с хора.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1sPnhlNM9Ss&list=PLF4lVL1sPDSlO3-uGxOciVWPBUqhiTs4H