Видео - 10 януари 2016г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Geometry Dash, цикъл for, знака %, " от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/F-ndA9_ZLA8