Видео - 28.02.2013 - Николай Димитров

Видео към лекцията "Решаване на конфликти" от курса Умения за работа с хора.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=w_pJodWmi6c&list=PLF4lVL1sPDSnVlwghh8E-uyi98YYtBGVO