Видео - 13 януари 2016 - Ивайло - Част 2

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса End-to-end JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gajan7ZI05Q