Видео

Видео към лекцията "Slice and Dice " от курса Рязане на сайтове 2015 .
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ccdczax7W8w