Видео - Templates - Кристиян

Видео към лекцията "Основи на C++ (16.01.16)" от курса Комбинаторика.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/cGsMBS9OARs