Комбинаторика - Кристиян

Видео към лекцията "Комбинаторика (17.01.16)" от курса Комбинаторика.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/H9DWvk_T6MI