Видео - 18.01.2016 - Кристиян

Видео към лекцията "Задача - Пермутации" от курса Комбинаторика.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/bLQ5_9LIuFE