Видео - 18.01.2016 - Кристиян

Видео към лекцията "Задача - Пермутации 2" от курса Комбинаторика.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/2Am_IqzM5Ww