Видео - 18 януари 2016 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nhoiv0QkLKc