Видео 17 януари 2016г. - 9:00

Видео към лекцията "Остатъци, for - заря (16/17. 01.2016 г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/8hBB1qAZ64c