Видео - 19 януари - Константин

Видео към лекцията "Master страници" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PDoJwkn-1sU&feature=youtu.be