Видео - 19 януари 2016 - Константин

Видео към лекцията "Уеб и HTML контроли" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=N6KDJri2Y60