Видео - 20 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Data Binding и Data контроли" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/v07qohdf5hA