Видео - Кристиян

Видео към лекцията "Примерен ИТ тест" от курса HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/NDvL2yRzrqU