Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Масиви" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=eeW-ocsPYnQ