Видео - 21 януари 2016 - Ивайло

Видео към лекцията "File Upload и Телерик контроли за Upload" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: s://www.youtube.com/watch?v=KJpaAQUKqn8