Видео - 21 януари 2016 - Ивайло

Видео към лекцията "Сесии и управление на състоянието" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2CfM_PiG0UM