Видео - 20 януари 2016 - Марто

Видео към лекцията "HTML Основи" от курса HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9SK0N9ROI9Q