Видео - 21 януари 2016 - Марто

Видео към лекцията "CSS Препроцесори и LESS" от курса HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MtmXodrYkcY