Видео - 22 януари 2016 - Константин

Видео към лекцията "Site maps и навигация" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lKKu5kv1WRc