Видео - 21 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "CSS - правила за презентация" от курса HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/hRSVT0BXfwc