Видео - 22 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "JavaScript Основи" от курса HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/nUQ8dBWwREw