Видео - 22 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "HTTP и AJAX с jQuery" от курса HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GOu16uOQqNY&index=8&list=PLF4lVL1sPDSlV0DCfBW5kR4vZlmZeRMBZ