Видео - 24 януари 2016г. - 9:00

Видео към лекцията "Масиви. Игра Rapid Roll (23/24. 01. 2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Ycn5Jdgdupc