Видео - 20 октомври 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Основи на Objectictive-C: типове данни, условни конструкции, цикли и масиви" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lmGDqL5eAyY