Видео - 5 ноември 2014 - Цветан Райков

Видео към лекцията "Анимации в iOS приложение" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uVgXWsGPVQw