Видео - 30 октомври 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Работа с отдалечени данни през HTTP" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bUxNkTW8G6g