Видео - 4 ноември 2014

Видео към лекцията "CodeData в iOS приложения" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bEJLv7IN7UE