Видео - 20 октомври 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Основи на Objective-C: Класове и обекти" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zO4Hu-VPunw