Плейлист с видеа

Видео към лекцията "Материали за курса" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pEZTjBLU3H8&index=1&list=PLF4lVL1sPDSkYFWvs45cj-15F7G5evAbe