Видео - 31 октомври 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Използване на Parse в iOS приложения" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Gnu5N_enD38