Видео - 06 ноември 2014 - Цветан Райков

Видео към лекцията "Преглед на езика Swift за създаване на iOS приложения" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ue5liDDqZlw