Видео - 27 януари - News Site

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса ASP.NET Web Forms 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wj43ydzAG3c&feature=youtu.be