Плейлист с видеа от 2014 г.

Видео към лекцията "Материали за курса" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QZmry2JNOgg