Видео - 1 февруари 2016 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в ASP.NET MVC" от курса ASP.NET MVC 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eS2gpslqJ58