Видео 31 януари 2016г.

Видео към лекцията "Rapid roll продължение. Случаен размер на платформите. Math.floor() (30/31.01.2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Ya2Dfa7YODQ